Kuorevesi-Seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018

(hyväksytty syyskokouksessa 30.11.2017)

Kuorevesi-Seura ry on vuonna 1955 perustettu kotiseutuyhdistys, joka toimii Jämsän kaupungissa. Suurin osa jäsenistä asuu Kuorevedellä. Seuran omistama kotiseutumuseo Joensuun kylässä on toiminnassa keskeisellä sijalla.

 1. Tavoitteet

Kuorevesi-Seuran tavoite on kotiseudun kehittäminen seuran sääntöjen antamissa puitteissa.

 2. Toiminta

Kuorevesi-Seuran tarkoituksena on

 • kotiseudun kehittäminen erityispiirteiden pohjalta
 • elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen
 • kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen

Tarkoituksen toteuttamiseksi seura

 • toimii alueensa etujärjestönä tarpeen mukaan
 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille
 • toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä
 • seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä
 • antaa tietoa kotiseudun historiasta ja nykyajasta
 • harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa
 • edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista
 • harjoittaa museotoimintaa ja pitää omistamaansa kotiseutumuseota kunnossa
 • ylläpitää ja hoitaa kotiseutuarkistoa
 • järjestää kulttuuritilaisuuksia, näyttelyitä, talkoita sekä kulttuuri- ja opintoretkiä
 • julkaisee joululehteä yhdessä Lions Club Kuoreveden kanssa
 • toimii yhteistyössä Jämsän kaupungin, Kuoreveden alueseurakunnan, kylien ja kyläyhdistysten sekä muiden paikallisten järjestöjen, Keski-Suomen museon sekä Suomen Kotiseutuliiton kanssa
 • pitää yhteyttä lähialueiden kotiseutuyhdistyksiin.

 2.1 Tiedon lisääminen kotiseudun historiasta ja nykyajasta

Koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan ja sitä pyritään monipuolistamaan.

Vakiinnutetaan Kuoreveden koulun 5-luokkalaisten museopäivä koulun historian opetuksessa ja kehitetään päivän sisältöä yhdessä koulun kanssa.

Järjestetään esikoululaisten museokäynti matkoineen.

Toivotaan Mänttä-Vilppulan Savosenmäen koulun 5-luokkalaisten ja muidenkin luokkien museokäyntien jatkuvan entiseen tapaan.

Suunnitellaan Anna-Liisa Valkkisen keräämän paikannimistön saattamista sähköiseen muotoon.

Jatketaan Kuoreveden hautausmaakierrosta Kuoreveden kirkolla.

Ajantakaistetaan kuorevesiläisistä kirjailijoista v. 2015 tehty tiedostomappi.

2.2 Kulttuuritapahtumien järjestäminen

Tammikuun tapaaminen pyritään järjestämään Kuoreveden koulun Kuorevesisalissa 21.1.

Immin päivän kahvit nautitaan kotiseutumuseolla 11.6.

2.3 Historian tallentaminen ja julkaisu

Kartoitetaan mahdollisuuksia Kuoreveden kirjan jatko-osan tekemiseen.

2.4 Kotiseutuarkisto

Arkiston järjestämistä jatketaan.

Arkiston digitointiin, joka tulee väistämättä ajankohtaiseksi, haetaan apua ja tukea mm. Keski-Suomen museolta. Sopivaan koulutukseen osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.

Kotiseutuarkistolle luovutetun aineiston toivotaan olevan järjestyksessä.

2.5 Kotiseutumuseo

Kotiseutumuseo on kesäajan tapahtumien pitopaikka:

 • Immin päivät 11.6.
 • juhannussunnuntain sanajumalanpalvelus on 24.6. yhdessä Kuoreveden alueseurakunnan kanssa
 • savupirtin kamariin suunnitellaan kesänäyttely
 • kotiseutumuseota tarjotaan Kuorevesi-pyöräilyn taukopaikaksi.

Museorakennusten kunnossapitoa jatketaan edellisvuosien tapaan:

 • rakennusten pärekattojen kuntoa seurataan. Kala-aitan katto ja muutkin katot kaipaavat uusimista. Pärekatot joudutaan jatkossa muuttamaan kolmiorima-huopakatoiksi.
 • suunnitellaan ja mahdollisuuksien mukaan järjestetään varastotilaa pajarakennuksen yhteyteen.

Kotiseutumuseon esite uusitaan.

Laitetaan museolle (esim. ilmoitustaululle) kartta, josta selviävät Kuoreveden kylät.

Museo pidetään avoinna 27.6.–29.7., jona aikana museolla on opas. Muina aikoina museoon voi tutustua sopimalla ajankohdasta museovastaavien kanssa.

Museoesineistöä pidetään kunnossa. Rikkinäistä ja tarpeetonta esineistöä poistetaan.

2.6 Kirkkovene

Puhdistetaan kirkkovene ympäristöineen.

2.7 Kulttuuri- ja opintoretket

Kotiseuturetki tehdään ja retkikohteesta toivotaan ehdotuksia.

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous ja valtakunnalliset kotiseutupäivät ovat Lappeenrannassa 9.–12.8.2018 teemalla ”Kotiseutu – Miu mau mukkaan”. Päiville pyritään osallistumaan.

Suomen Kotiseutuliiton ja Keski-Suomen museon järjestämiin tapahtumiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.

2.8 Kokoukset

Vuosikokoukset pidetään sääntöjen mukaisesti kaksi kertaa vuodessa; kevätkokous tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa. Kokouksista ilmoitetaan vähintään seitsemän vrk ennen kokousta KMV-lehdessä ja Vekkarissa.

Hallituksen kokouksista ilmoitetaan sähköpostitse.

2.9 Tiedotus ja julkaisutoiminta

Seuran kotisivuilta osoitteesta www.kuorevesiseura.fi löytyy monipuolista kattavaa tietoa seurasta ja sen toiminnasta sekä toimihenkilöiden yhteystiedot. Sivuilta löytyy ajan tasalla oleva tapahtumakalenteri ja siellä voi myös liittyä Kuorevesi-Seuran jäseneksi.

Keväällä seuran jäsenille lähetetään jäsenkirje.

Jäsenkirjeen lisäksi Kuorevesi-Seuran tapahtumista ilmoitetaan paikallislehdissä ja ilmoitustauluilla.

Kuoreveden Joulun julkaisemista jatketaan Lions Club Kuoreveden kanssa.

 2.10 Yhteydenpito lähialueiden kotiseutuyhdistyksiin

Lähialueiden kotiseutuyhdistysten yhteydenpidon toivotaan jatkuvan.

3. Talous

Talous pidetään vakaana, mikä on monipuolisen toiminnan edellytys.

Tärkeimmät talouden tukipylväät ovat joululehti ja jäsenkunta. Joululehden myyntituotto, jäsenten talkootyö ja vuotuinen jäsenmaksu tuovat seuran toiminnalle vakautta.

3.1 Jäsenmaksut

Vuoden 2018 jäsenmaksut esitetään pidettäviksi ennallaan; 7 euroa, perhejäsen 3 euroa ja kannattajajäsenmaksu 20 euroa.

Uudet jäsenet ovat tervetulleita, etenkin nuoria, aktiivisia jäseniä toivotaan toimintaan.

3.2 Pääsymaksut

Kotiseutumuseokäynneistä ei peritä pääsymaksua. Museon toimintaa voi tukea vapaaehtoisesti.

 3.3 Avustukset

Anotaan Jämsän kaupungilta oppaan palkkakustannukset.