Kuorevesi-Seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2019

(hyväksytty Kuorevesi-Seuran syyskokouksessa 29.11.2018)

Kuorevesi-Seura ry on vuonna 1955 perustettu kotiseutuyhdistys, joka toimii Jämsän kaupungissa. Suurin osa jäsenistä asuu Kuorevedellä. Seuran omistama kotiseutumuseo Joensuun kylässä on toiminnassa keskeisellä sijalla.

1. Tavoitteet

Kuorevesi-Seuran tavoite on kotiseudun kehittäminen seuran sääntöjen antamissa puitteissa.

2. Toiminta

Kuorevesi-Seuran tarkoituksena on
– kotiseudun kehittäminen erityispiirteiden pohjalta
– elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen
– kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen.

Tarkoituksen toteuttamiseksi seura
– toimii alueensa etujärjestönä tarpeen mukaan
– tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille
– toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä
– seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä
– antaa tietoa kotiseudun historiasta ja nykyajasta
– harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa
– edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista
– harjoittaa museotoimintaa ja pitää omistamaansa kotiseutumuseota kunnossa
– ylläpitää ja hoitaa kotiseutuarkistoa
– järjestää kulttuuritilaisuuksia, näyttelyitä, talkoita sekä kulttuuri- ja opintoretkiä
– julkaisee joululehteä yhdessä Lions Club Kuoreveden kanssa
– toimii yhteistyössä Jämsän kaupungin, Kuoreveden alueseurakunnan, kylien ja kyläyhdistysten sekä muiden paikallisten järjestöjen, Keski-Suomen museon ja Suomen Kotiseutuliiton kanssa
– pitää yhteyttä lähialueiden kotiseutuyhdistyksiin.

 2.1 Tiedon lisääminen kotiseudun historiasta ja nykyajasta
Koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan ja sitä pyritään monipuolistamaan.
Vakiinnutetaan Kuoreveden koulun 5-luokkalaisten museopäivä koulun historian opetuksessa ja kehitetään päivän sisältöä niin, että painotetaan kerralla yhtä aihepiiriä. Vierailuja toivotaan myös Savosenmäen koulusta Mäntästä.
Järjestetään Hallin esikoululaisten museokäynti matkoineen.
Suunnitellaan Anna-Liisa Valkkisen keräämän paikannimistön saattamista sähköiseen muotoon.
Ajantasaistetaan kuorevesiläisistä kirjailijoista vuonna 2015 tehty tietomappi ”Sanoja Kuorevedeltä”.

 2.2 Kulttuuritapahtumien järjestäminen
Tammikuun tapaaminen järjestetään Kuoreveden koulun Kuorevesisalissa tammikuussa.
Immin päivän kahvit nautitaan kotiseutumuseolla 11.6.
Suunnitellaan Kuoreveden kunnan perustamisen 150 vuotisjuhla heinäkuulle. Yritetään saada kyläyhdistykset mukaan ohjelman tuottamiseen ja näin tuoda esille kylien omat vahvuudet. Hallituksen jäsenet toimivat yhdyshenkilöinä.

 2.3 Historian tallentaminen ja julkaisu
Kartoitetaan mahdollisuuksia tehdä jatko-osa vuonna 1991 julkaistuun Kuoreveden kirjaan, joka oli kunnan 120-vuotisjuhlajulkaisu. Kun kunnan perustamisesta tulee kuluneeksi 150 vuotta, on aika kirjata muistiin viimeisen 30 vuoden tapahtumat. Kootaan selvitystyöryhmä tekemään ehdotus työn järjestämisestä ja rahoituksesta.
Hautausmaa tutuksi -tapahtumien toteuttamista varten kootut tiedot ja valokuvat haudoista ovat tallessa. Työryhmä suunnittelee kirjan julkaisemista niiden pohjalta.

 2.4 Kotiseutuarkisto
Arkiston järjestämistä jatkaa aiemmin nimetty työryhmä.
Arkiston digitointiin haetaan apua ja tukea mm. Keski-Suomen museolta. Museoviraston tietokannan soveltuvuus digitointityön pohjaksi selvitetään. Sopivaan koulutukseen osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.
Kotiseutuarkistolle luovutettavan aineiston toivotaan olevan järjestyksessä.

2.5 Kotiseutumuseo
Kotiseutumuseo on kesäajan tapahtumien pitopaikka:

  • Immin päivät 11.6.
  • juhannussunnuntain sanajumalanpalvelus on 23.6. yhdessä Kuoreveden alueseurakunnan kanssa
  • savupirtin kamariin suunnitellaan kesänäyttely yläkerran esineistöstä
  • kotiseutumuseota tarjotaan Kuorevesi-pyöräilyn taukopaikaksi.

Museorakennusten kunnossapitoa jatketaan edellisvuosien tapaan:

  • pärekattoja uusitaan, jos saadaan museovirastolta anottua avustusta
  • selvitetään mahdollisuutta rakentaa varastotilaa pajarakennuksen yhteyteen.

Museo pidetään avoinna 26.6.– 4.8., jona aikana museolla on opas. Muina aikoina museoon voi tutustua sopimalla ajankohdasta museovastaavien kanssa.
Museoesineistöä pidetään kunnossa. Rikkinäistä ja tarpeetonta esineistöä poistetaan.

2.6 Kirkkovene
Puhdistetaan kirkkovene ympäristöineen.

2.7 Kulttuuri- ja opintoretket
Kotiseuturetki tehdään ja retkikohteesta toivotaan ehdotuksia.
Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous ja valtakunnalliset kotiseutupäivät ovat Tuusulassa 8.–11.8.2019. Samalla juhlistetaan 70 vuotta täyttävää Suomen Kotiseutuliittoa. Päiville pyritään osallistumaan.
Suomen Kotiseutuliiton ja Keski-Suomen museon järjestämiin tapahtumiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.

2.8 Kokoukset
Vuosikokoukset pidetään sääntöjen mukaisesti kaksi kertaa vuodessa: kevätkokous tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa. Kokouksista ilmoitetaan vähintään seitsemän vrk ennen kokousta KMV-lehdessä ja Vekkarissa.
Hallituksen kokouksista ilmoitetaan sähköpostitse.

2.9 Tiedotus ja julkaisutoiminta
Seuran kotisivuilta osoitteesta www.kuorevesiseura.filöytyy monipuolista kattavaa tietoa seurasta ja sen toiminnasta sekä toimihenkilöiden yhteystiedot. Sivuilta löytyy ajan tasalla oleva tapahtumakalenteri ja siellä voi myös liittyä Kuorevesi-Seuran jäseneksi.
Keväällä seuran jäsenille lähetetään jäsenkirje.
Jäsenkirjeen lisäksi Kuorevesi-Seuran tapahtumista ilmoitetaan paikallislehdissä ja ilmoitustauluilla.
Kuoreveden Joulun julkaisemista jatketaan Lions Club Kuoreveden kanssa.

 2.10 Yhteydenpito lähialueiden kotiseutuyhdistyksiin
Lähialueiden kotiseutuyhdistysten yhteydenpidon toivotaan jatkuvan.

3. Talous

Talous pidetään vakaana, mikä on monipuolisen toiminnan edellytys.
Tärkeimmät talouden tukipylväät ovat joululehti ja jäsenkunta. Joululehden myyntituotto, jäsenten talkootyö ja vuotuinen jäsenmaksu tuovat seuran toiminnalle vakautta.

3.1 Jäsenmaksut
Vuoden 2019 jäsenmaksut esitetään pidettäviksi ennallaan: 7 euroa ja perhejäsen 3 euroa.
Uudet jäsenet ovat tervetulleita, etenkin nuoria, aktiivisia jäseniä toivotaan toimintaan.

3.2 Pääsymaksut
Kotiseutumuseokäynneistä ei peritä pääsymaksua. Museon toimintaa voi tukea vapaaehtoisesti.

 3.3 Avustukset
Anotaan Jämsän kaupungilta oppaan palkkakustannukset. Tukea voidaan anoa myös yksittäisiin tapahtumiin.