”Kuorevesi-Seuran tarkoitus on syventää rakkautta ja kiintymystä kotiseutuun, edistää yhteishenkeä sekä tallettaa pitäjän menneisyyttä ja sen asukkaitten entistä elämää valaisevaa esineistöä ja siihen liittyvää tietoutta ja kuva-aineistoa, suojella toimialueensa historiallisia ja kulttuurimuistoja sekä luontoa, herättää paikkakunnan väestössä harrastuksia seudun entisyyttä ja erikoisluonnetta kohtaan sekä kehittää henkistä ja taloudellista vaurastumista.

Seura pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan toimeenpanemalla pitäjälle ominaisten historiallisten ja kansantieteellisten ilmiöiden tutkimuksia ja järjestämällä niitä koskevan aineiston seudun menneisyyttä kuvaavaksi museoksi.”

Näillä ylevillä sanoilla Kuorevesi-Seura sai alkunsa vuonna 1955. Seuran ensimmäinen haastava tehtävä käytännössä oli perustaa kotiseutumuseo, jonka avajaisia vietettiin syksyllä 1963. Museosta onkin muotoutunut seuran toiminnallinen keskipiste. Sen rakennuksista ja esineistöstä huolehtiminen on suuri ja tärkeä tehtävä, joka hoidetaan talkootyönä sekä rahoitetaan pääosin jäsenmaksuilla ja joululehden tuotoilla.

Museolla perinteisiä kesätapahtumia ovat mm. Immin päivät, juhannussunnuntain sanajumalanpalvelus ja avoimet ovet ”Wanhan tonnin uinnin” yhteydessä. Museo on vakiintunut myös toukokuisen Kuorevesi-pyöräilyn virkistys- ja kirjaantumispaikaksi.

Uudempaa perinnettä ovat talvella Tammikuun tapaaminen Kuorevesisalissa ja kesällä Hautausmaa tutuksi -kierros. Kuorevesi-Seura osallistuu erilaisiin perinnehankkeisiin ja ylläpitää yhä laajenevaa kotiseutuarkistoa, joka sijaitsee Kuoreveden koululla. Jäsenistölle myös tarjotaan jokakesäinen kotiseuturetki lähiseudulle.

Tule mukaan, osallistu, toimi, liity jäseneksi!