Kannaksen halki – Kuoreveden komppania rajalta toisen yli 1941

Jussi Kirjavainen kirjoitti komppaniansa sotapäiväkirjaan perustuvan pidemmän ja täydennetyn kertomuksen komentokorsussaan Mainilan Uusi-Alakylän maastossa välittömästi taistelujen jälkeen syksyllä 1941. Hän viimeisteli käsikirjoituksensa vuosina 1955–56, minkä jälkeen se julkaistiin 228 sivuisena monisteena.

Nyt toimitetussa ja painetussa kirjassa Kirjavaisen tekstiä on noudatettu tarkasti. Tekstin joukkoon on lisätty siihen liittyviä valokuvia, joista osa on Jussi Kirjavaisen itsensä ottamia. Saatetekstin lisäksi kirjan loppuun on liitetty muutamia lukemista helpottavia osia, kuten karttapiirros taistelupaikoista, lyhenneluettelo sekä henkilöluettelon miehet aakkosjärjestyksessä taulukon sivunumeroineen. Viimeisenä on lyhyt yhteenveto Jussi Kirjavaisen elämästä.

”Kannaksen halki – Kuoreveden komppania rajalta toisen yli 1941” -kirjaa voi ostaa  kirjan toimittajalta (rpie@phpoint.fi tai 050 445 2046). Kirjan hinta on 20 euroa ja postimaksu yhdestä kirjasta on 4 euroa.

Aune Laaksi – elämästä ja runoista

Kuoreveden ainoasta kotiseutuneuvoksesta kertovan kirjan ”Aune Laaksi – elämästä ja runoista” voi ostaa tai tilata sen tekijältä puh. 050 445 2046 tai rpie@phpoint.fi. Kirjan hinta on 20 euroa ja sen postitus maksaa 7 euroa. Kirjan hinta menee kokonaan seuran tilille.

AKSELI

Seppo Laaksi on koonnut isänsä, A. E. Laaksina tunnetun Kuoreveden pitkäaikaisen kirkkoherran elämänvaiheita ihmisenä ja pappina 1900-luvun itsenäisyyteen kasvavassa Suomessa. Akselin tuntoja ja elämää lukija saa seurata kirjeitten välityksellä.

Kirja oli välillä loppuunmyyty, mutta Seppo Laaksi on ottanut siitä pienen uusintapainoksen. Kirjaa voi nyt tiedustella seuralta (tiedot alla) tai suoraan Sepolta (puh. 040 556 8919). Kirja on myös lainattavissa Kuoreveden kirjastosta.

ERILAINEN PANKKIIRI

Vehkaojalla kasvanut Reijo Setälä muistelee lapsuuttaan ja nuoruutensa juoksuratoja. Valkeakosken Säästöpankissa kannuksensa hankkinut pankkiiri tilittää pankkikriisin kokemuksia ja vaikutuksia.

Kirjan hinta on 20 euroa, joka tulee Reijon Kuorevesi-Seuralle lahjoittamista kirjoista kokonaan seuran tilille.

Tiedustelut ja tilaukset puh. 050 445 2046 tai rpie@phpoint.fi

MELASEN SUKUKIRJAT

Kuorevesi-Seuran välityksellä voit tilata myös Melasen sukuseura ry:n julkaisemaa kirjasarjaa, joka on kolmiosainen tietopaketti Vitsakosken Melasen suvun ihmisistä 1500-luvun puolivälistä alkaen. Melasen talon maathan ulottuivat Kuoreveden pitäjän rajalle Kuoreniemessä ja suku on levinnyt laajalti Kuorevedelle. Niinpä moni kuorevesiläinen voi löytää sukujuuriaan näistä kirjoista!

Kirjojen hinta on: sukukirja I (30 €), sukukirja II (40 €), sukukirja III (35 €) tai koko sarja 100 €. Jos kirjojen hankinta kiinnostaa, ota yhteys Eija Anttoseen (puh. 045 159 0149, eija.anttonen@outlook.com) tai Rauni Pietiläiseen.