Kuorevesi-Seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2020

(hyväksytty Kuorevesi-Seuran syyskokouksessa 29.11.2019)

Kuorevesi-Seura ry on vuonna 1955 perustettu kotiseutuyhdistys, joka toimii Jämsän kaupungissa. Suurin osa jäsenistä asuu Kuorevedellä. Seuran omistama kotiseutumuseo Joensuun kylässä on toiminnassa keskeisellä sijalla.

1. Tavoitteet

Kuorevesi-Seuran tavoite on kotiseudun kehittäminen seuran sääntöjen antamissa puitteissa.

2. Toiminta

Kuorevesi-Seuran tarkoituksena on
– kotiseudun kehittäminen erityispiirteiden pohjalta
– elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen
– kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen.

Tarkoituksen toteuttamiseksi seura
– toimii alueensa etujärjestönä tarpeen mukaan
– tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille
– toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä
– seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä
– antaa tietoa kotiseudun historiasta ja nykyajasta
– harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa
– edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista
– harjoittaa museotoimintaa ja pitää omistamaansa kotiseutumuseota kunnossa
– ylläpitää ja hoitaa kotiseutuarkistoa
– järjestää kulttuuritilaisuuksia, näyttelyitä, talkoita sekä kulttuuri- ja opintoretkiä
– julkaisee joululehteä yhdessä Lions Club Kuoreveden kanssa
– toimii yhteistyössä Jämsän kaupungin, Jämsän seurakunnan, kylien ja kyläyhdistysten sekä muiden paikallisten järjestöjen, Keski-Suomen museon ja Suomen Kotiseutuliiton kanssa
– pitää yhteyttä lähialueiden kotiseutuyhdistyksiin.

 2.1 Tiedon lisääminen kotiseudun historiasta ja nykyajasta
Koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan ja sitä pyritään monipuolistamaan.
Vakiinnutetaan Kuoreveden koulun 5-luokkalaisten museopäivä koulun historian opetuksessa ja kehitetään päivän sisältöä yhdessä koulun kanssa.  Vierailuja toivotaan myös Savosenmäen koulusta Mäntästä.
Järjestetään esikoululaisten museokäynti matkoineen.
Saatetaan Anna-Liisa Valkkisen keräämä paikannimistö sähköiseen muotoon.

 2.2 Kulttuuritapahtumien järjestäminen
Tammikuun tapaaminen järjestetään Kuoreveden koulun Kuorevesisalissa.
Immin päivän kahvit nautitaan kotiseutumuseolla 11.6.

 2.3 Historian tallentaminen ja julkaisu

Puheenjohtaja kutsuu koolle henkilöitä, joiden kanssa keskustellaan mahdollisuudesta Kuoreveden kirjan jatko-osan tekemiseen.
Työryhmä on kerännyt tietoja Kuoreveden kirkolle haudatuista henkilöistä ja keräämistä jatketaan. Tietojen tallentamis- ja julkaisumuoto päätetään myöhemmin.

 2.4 Kotiseutuarkisto
Arkiston järjestämistä jatkaa aiemmin nimetty työryhmä.
Arkiston digitointia jatketaan. Aiheisiin liittyvään koulutukseen osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.
Kotiseutuarkistolle luovutettavan aineiston toivotaan olevan järjestyksessä.

2.5 Kotiseutumuseo
Kotiseutumuseo on kesäajan tapahtumien pitopaikka:

  • Immin päivät 11.6.
  • juhannussunnuntain sanajumalanpalvelus on 22.6. yhdessä Jämsän seurakunnan kanssa
  • savupirtin kamariin tehdään kesänäyttely
  • kotiseutumuseota tarjotaan Kuorevesi-pyöräilyn taukopaikaksi.

Museorakennusten kunnossapitoa jatketaan edellisvuosien tapaan. Toukokuussa kunnostetaan pajan esineitä ja paja järjestetään kuntoon avaamista varten.
Museo pidetään avoinna 24.6.– 2.8., jona aikana museolla on opas. Muina aikoina museoon voi tutustua sopimalla ajankohdasta museovastaavien kanssa.
Museoesineistöä pidetään kunnossa. Rikkinäistä ja tarpeetonta esineistöä poistetaan.
Esinetietokannan kehittämisessä seurataan Keski-Suomen museon kokemuksia uudesta yhteisestä järjestelmästä.

2.6 Kirkkovene
Puhdistetaan kirkkovene ympäristöineen.

2.7 Kulttuuri- ja opintoretket
Kotiseuturetki tehdään ja retkikohteesta toivotaan ehdotuksia.
Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous ja valtakunnalliset kotiseutupäivät ovat Kokkolassa 13.–16.8.2020. Päivien teemaksi on valittu ”Perinne on voimaa – Tradition är styrka”. Päiville pyritään osallistumaan.
Suomen Kotiseutuliiton ja Keski-Suomen museon järjestämiin tapahtumiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.

2.8 Kokoukset
Vuosikokoukset pidetään sääntöjen mukaisesti kaksi kertaa vuodessa: kevätkokous tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa. Kokouksista ilmoitetaan vähintään seitsemän vrk ennen kokousta KMV-lehdessä ja Vekkarissa.
Hallituksen kokouksista ilmoitetaan sähköpostitse.

2.9 Tiedotus ja julkaisutoiminta
Seuran kotisivuilta osoitteesta www.kuorevesiseura.fi löytyy monipuolista kattavaa tietoa seurasta ja sen toiminnasta sekä toimihenkilöiden yhteystiedot. Sivuilta löytyy ajan tasalla oleva tapahtumakalenteri ja siellä voi myös liittyä Kuorevesi-Seuran jäseneksi.
Keväällä seuran jäsenille lähetetään jäsenkirje ja jäsenmaksulasku. Jäseniltä toivotaan sähköpostiosoitteita, jolloin jäsenkirje ja lasku voidaan toimittaa sähköisesti.
Jäsenkirjeen lisäksi Kuorevesi-Seuran tapahtumista ilmoitetaan paikallislehdissä ja ilmoitustauluilla.
Kuoreveden Joulun julkaisemista jatketaan Lions Club Kuoreveden kanssa.

 2.10 Yhteydenpito lähialueiden kotiseutuyhdistyksiin
Kutsutaan lähialueiden kotiseutuyhdistykset museolle ja mietitään, miten jatkossa pidetään aktiivisemmin yhteyttä.

3. Talous

Talous pidetään vakaana, mikä on monipuolisen toiminnan edellytys.
Tärkeimmät talouden tukipylväät ovat joululehti ja jäsenkunta. Joululehti, jäsenten talkootyö ja jäsenmaksut tuovat seuran toiminnalle vakautta.

3.1 Jäsenmaksut
Vuoden 2020 jäsenmaksut esitetään pidettäviksi ennallaan: jäsen 7 euroa ja perhejäsen 3 euroa.
Uudet jäsenet ovat tervetulleita, etenkin nuoria, aktiivisia jäseniä toivotaan toimintaan.

3.2 Pääsymaksut
Kotiseutumuseokäynneistä ei peritä pääsymaksua. Museon toimintaa voi tukea vapaaehtoisesti.

 3.3 Avustukset
Anotaan Jämsän kaupungilta oppaan palkkakustannukset. .