Kuorevesi-Seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2024
(Hyväksytty seuran syyskokouksessa 24.11.2023)

Kuorevesi-Seura ry on vuonna 1955 perustettu kotiseutuyhdistys, joka toimii Jämsän kaupungissa. Suurin osa jäsenistä asuu Kuorevedellä. Seuran omistama kotiseutumuseo Joensuun kylässä on toiminnassa keskeisellä sijalla.

1. Tavoitteet

Kuorevesi-Seuran tavoite on kotiseudun kehittäminen seuran sääntöjen antamissa puitteissa.

2. Toiminta

Kuorevesi-Seuran tarkoituksena on

 • kotiseudun kehittäminen erityispiirteiden pohjalta
 • elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen
 • kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen.

Tarkoituksen toteuttamiseksi seura 

 • toimii alueensa etujärjestönä tarpeen mukaan
 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille
 • toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä
 • seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä
 • antaa tietoa kotiseudun historiasta ja nykyajasta
 • harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa
 • edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista
 • harjoittaa museotoimintaa ja pitää omistamaansa kotiseutumuseota kunnossa
 • ylläpitää ja hoitaa kotiseutuarkistoa
 • järjestää kulttuuritilaisuuksia, näyttelyitä, talkoita sekä kulttuuri- ja opintoretkiä
 • julkaisee joululehteä yhdessä Lions Club Kuoreveden kanssa
 • toimii yhteistyössä Jämsän kaupungin ja seurakunnan, Kuoreveden kylien ja kyläyhdistysten sekä muiden paikallisten järjestöjen, Keski-Suomen museon sekä Suomen Kotiseutuliiton kanssa
 • pitää yhteyttä lähialueiden kotiseutuyhdistyksiin. 

2.1 Tiedon lisääminen kotiseudun historiasta ja nykyajasta

Koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan ja sitä pyritään monipuolistamaan.

Vakiinnutetaan Kuoreveden koulun 5-luokkalaisten museopäivä koulun historian opetuksessa ja kehitetään päivän sisältöä. 

Järjestetään Hallin päiväkodin esikoululaisten museokäynti matkoineen.

2.2 Kulttuuritapahtumien järjestäminen

Tammikuun tapaaminen pyritään järjestämään, jos koronatilanne sallii.

Immin päivän kahvit nautitaan kotiseutumuseolla sunnuntaina 11.6. 

2.3 Historian tallentaminen ja julkaisu

Kuoreveden kirjan jatko-osan suunnittelua jatketaan ja pyritään kokoamaan kirjoittajia sitä tekemään.

Digitoidaan Matti Sarpavaaran valokuvista seuran arkistoon sopivat.

Kuoreveden kirkolle haudatuista henkilöistä työryhmä on kerännyt tietoja yli kahden vuoden ajan. Pyritään vuoden 2024 aikana saamaan aineisto valmiiksi.

2.4 Kotiseutuarkisto

Aiemmin nimetty työryhmä jatkaa siirretyn arkistoaineiston järjestämistä uudessa vuokratilassa ja järjestää koulun kellaritilaan jäävän arkiston. 

Suunnitellaan jatkoa arkiston digitoinnille, koska uusi arkistotila soveltuu siihen työtilana.

2.5 Kotiseutumuseo

Kotiseutumuseo on kesäajan tapahtumien pitopaikka:

 • Immin päivät 11.6.
 • juhannussunnuntain sanajumalanpalvelus on 23.6. Sen järjestää Jämsän seurakunta ja kahvitusvuorossa on Pihlaiston kyläyhdistys
 • savupirtin kamariin kootaan uusi näyttely
 • kotiseutumuseota tarjotaan Kuorevesi-pyöräilyn taukopaikaksi.

Museorakennusten kunnossapitoa jatketaan. Pajan valaistus asennetaan keväällä (liiketunnistinvalot molempiin tiloihin). Hälytysjärjestelmä uusitaan nykyaikaisemmaksi.

Museo pidetään avoinna 26.6.–28.7. ja anotaan kaupungilta tukea oppaan palkkaukseen. Aukioloaikana museolla on opas. Muina aikoina museoon voi tutustua sopimalla ajankohdasta museovastaavien kanssa.

Museoesineistöä pidetään kunnossa. Rikkinäistä ja tarpeetonta esineistöä poistetaan. 

Keski-Suomen museon kanssa suunnitellaan Simo-tietokantaan liittymistä museon esineitten ja muun aineiston osalta.

2.6 Kirkkovene

Puhdistetaan kirkkovene ympäristöineen.

2.7 Kulttuuri- ja opintoretket

Kotiseuturetki suunnitellaan heinäkuun puoleen väliin.

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous ja valtakunnalliset kotiseutupäivät ovat 30.8.–1.9.2024 Vantaalla. Hallitus tekee päätöksen osallistumisesta.

Suomen Kotiseutuliiton ja Keski-Suomen museon järjestämiin tapahtumiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.

2.8 Kokoukset

Vuosikokoukset pidetään sääntöjen mukaisesti kaksi kertaa vuodessa: kevätkokous tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa. Kokouksista ilmoitetaan vähintään seitsemän vrk ennen kokousta Vekkarissa.

Hallituksen kokouksista ilmoitetaan sähköpostitse.

2.9 Tiedotus ja julkaisutoiminta

Seuran kotisivuja osoitteessa www.kuorevesiseura.fi ylläpitää toistaiseksi Rauni Pietiläinen. Siellä on monipuolista kattavaa tietoa seurasta ja sen toiminnasta sekä toimihenkilöiden yhteystiedot. Sivuilta löytyy ajan tasalla oleva tapahtumakalenteri ja siellä voi myös liittyä Kuorevesi-Seuran jäseneksi.

Keväällä seuran jäsenille lähetetään jäsenkirje.

Jäsenkirjeen lisäksi Kuorevesi-Seuran tapahtumista ilmoitetaan paikallislehdissä ja ilmoitustauluilla.

Kuoreveden Joulun julkaisemista jatketaan Lions Club Kuoreveden kanssa.

2.10 Yhteydenpito lähialueiden kotiseutuyhdistyksiin

Lähialueiden kotiseutuyhdistysten yhteydenpitoon järjestetään tapaaminen kotiseutumuseolle kesällä.

3. Talous

Talous pidetään vakaana, mikä on monipuolisen toiminnan edellytys.

Tärkeimmät talouden tukipylväät ovat joululehti ja jäsenkunta. Joululehden tuotto, jäsenten talkootyö ja vuotuinen jäsenmaksu tuovat seuran toiminnalle vakautta.

3.1 Jäsenmaksut

Vuoden 2024 jäsenmaksut esitetään pidettäviksi ennallaan: 7 euroa ja perhejäsen 3 euroa.

Uudet jäsenet ovat tervetulleita, etenkin nuoria, aktiivisia jäseniä toivotaan toimintaan.

3.2 Pääsymaksut

Kotiseutumuseokäynneistä ei peritä pääsymaksua. Museon toimintaa voi tukea vapaaehtoisesti.

3.3 Avustukset

Anotaan Jämsän kaupungilta oppaan palkkakustannukset. Tukea anotaan myös yksittäisien tapahtumien järjestämiseen.