Kuorevesi-Seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2022

(hyväksytty Kuorevesi-Seuran syyskokouksessa 26.11.2021)

Kuorevesi-Seura ry on vuonna 1955 perustettu kotiseutuyhdistys, joka toimii Jämsän kaupungissa. Suurin osa jäsenistä asuu Kuorevedellä. Seuran omistama kotiseutumuseo Joensuun kylässä on toiminnassa keskeisellä sijalla.

1. Tavoitteet

Kuorevesi-Seuran tavoite on kotiseudun kehittäminen seuran sääntöjen antamissa puitteissa.

2. Toiminta

Kuorevesi-Seuran tarkoituksena on
– kotiseudun kehittäminen erityispiirteiden pohjalta
– elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen
– kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen.

Tarkoituksen toteuttamiseksi seura
– toimii alueensa etujärjestönä tarpeen mukaan
– tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille
– toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä
– seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä
– antaa tietoa kotiseudun historiasta ja nykyajasta
– harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa
– edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista
– harjoittaa museotoimintaa ja pitää omistamaansa kotiseutumuseota kunnossa
– ylläpitää ja hoitaa kotiseutuarkistoa
– järjestää kulttuuritilaisuuksia, näyttelyitä, talkoita sekä kulttuuri- ja opintoretkiä
– julkaisee joululehteä yhdessä Lions Club Kuoreveden kanssa
– toimii yhteistyössä Jämsän kaupungin, Jämsän seurakunnan, kylien ja kyläyhdistysten sekä muiden paikallisten järjestöjen, Keski-Suomen museon ja Suomen Kotiseutuliiton kanssa
– pitää yhteyttä lähialueiden kotiseutuyhdistyksiin.

 2.1 Tiedon lisääminen kotiseudun historiasta ja nykyajasta
Koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan ja sitä pyritään monipuolistamaan.
Vakiinnutetaan Kuoreveden koulun 5.-luokkalaisten museopäivä koulun historian opetuksessa ja kehitetään päivän sisältöä. Vierailuja toivotaan myös Savosenmäen koulusta Mäntästä.
Järjestetään Hallin esikoululaisten museokäynti matkoineen.
Selvitetään Suomen Kirjallisuuden Seuralta Anna-Liisa Valkkisen keräämän paikannimistön digitoinnin tilanne ja harkitaan sen perusteella, voiko oma seuramme edistää asiaa.

  2.2 Kulttuuritapahtumien järjestäminen
Tammikuun tapaaminen pyritään järjestämään, jos koronatilanne sallii.
Immin päivän kahvit nautitaan kotiseutumuseolla lauantaina 11.6.
Järjestetään Jonna Markkulan Immi Hellénin runoihin kuvittaman kirjan julkistamistilaisuus.

 2.3 Historian tallentaminen ja julkaisu
Kuoreveden kirjan jatko-osan suunnittelua jatketaan ja pyritään kokoamaan työryhmä sitä tekemään. Puheenjohtaja on lupautunut selvittämään asiaa.
Kuoreveden kirkolle haudatuista henkilöistä työryhmä on kerännyt tietoja yli kahden vuoden ajan. Pyritään vuoden 2022 aikana saamaan aineisto kerätyksi ja sen jälkeen päätetään tietojen tallentamis- ja julkaisumuoto.

 2.4 Kotiseutuarkisto
Aiemmin nimetty työryhmä jatkaa arkiston järjestämistä ja talven aikana se hoidetaan kuntoon.
Suunnitellaan myös arkiston kuva- ja äänitallenteiden digitointia.

2.5 Kotiseutumuseo
Kotiseutumuseo on kesäajan tapahtumien pitopaikka:

  • Immin päivät 11.6.
  • juhannussunnuntain sanajumalanpalvelus on 26.6. yhdessä Jämsän seurakunnan kanssa ja kahvitusvuorossa on Hallin seutu ry
  • savupirtin kamariin kootaan uusi näyttely
  • kotiseutumuseota tarjotaan Kuorevesi-pyöräilyn taukopaikaksi
  • museolle järjestetään muitakin koko perheelle suunnattuja tapahtumapäiviä.

Museorakennusten kunnossapitoa jatketaan. Pajan päätyvarastoon kootaan pajan esineistä näyttely ja paja järjestellään kuntoon.

Museo pidetään avoinna 29.6.–31.7. ja anotaan kaupungilta tukea oppaan palkkaukseen. Aukioloaikana museolla on opas. Muina aikoina museoon voi tutustua sopimalla ajankohdasta museovastaavien kanssa.

Museoesineistöä pidetään kunnossa. Rikkinäistä ja tarpeetonta esineistöä poistetaan.
Tarkistetaan Keski-Suomen museolta, mikä on yhteisen esinetietokannan tilanne.

2.6 Kirkkovene
Puhdistetaan kirkkovene ympäristöineen.

2.7 Kulttuuri- ja opintoretket
Edelliseltä kesältä siirtynyt kotiseuturetki Jämsän alueelle suunnitellaan heinäkuun puoleenväliin.

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous ja valtakunnalliset kotiseutupäivät ovat 9.–11.9.2022 Rovaniemellä.  Hallitus tekee myöhemmin päätöksen osallistumisesta.
Suomen Kotiseutuliiton ja Keski-Suomen museon järjestämiin tapahtumiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.

2.8 Kokoukset
Vuosikokoukset pidetään sääntöjen mukaisesti kaksi kertaa vuodessa: kevätkokous tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa. Kokouksista ilmoitetaan vähintään seitsemän vrk ennen kokousta Vekkarissa ja seuran kotisivuilla.
Hallituksen kokouksista ilmoitetaan sähköpostitse.

2.9 Tiedotus ja julkaisutoiminta
Seuran kotisivuilta osoitteesta www.kuorevesiseura.fi löytyy monipuolista kattavaa tietoa seurasta ja sen toiminnasta sekä toimihenkilöiden yhteystiedot. Sivuilta löytyy ajan tasalla oleva tapahtumakalenteri ja siellä voi myös liittyä Kuorevesi-Seuran jäseneksi.

Keväällä seuran jäsenille lähetetään jäsenkirje ja jäsenmaksulasku.

Jäsenkirjeen lisäksi Kuorevesi-Seuran tapahtumista ilmoitetaan paikallislehdissä ja ilmoitustauluilla.

Kuoreveden Joulun julkaisemista jatketaan Lions Club Kuoreveden kanssa.

 2.10 Yhteydenpito lähialueiden kotiseutuyhdistyksiin
Lähialueiden kotiseutuyhdistysten yhteydenpidon toivotaan jatkuvan ja ensi kesäksi suunnitellaan tapaamista kotiseutumuseollemme.

3. Talous

Talous pidetään vakaana, mikä on monipuolisen toiminnan edellytys.
Tärkeimmät talouden tukipylväät ovat joululehti ja jäsenkunta. Joululehden tuotto, jäsenten talkootyö ja vuotuinen jäsenmaksu tuovat seuran toiminnalle vakautta.

3.1 Jäsenmaksut
Vuoden 2022 jäsenmaksut esitetään pidettäviksi ennallaan: jäsen 7 euroa ja perhejäsen 3 euroa.
Uudet jäsenet ovat tervetulleita, etenkin nuoria, aktiivisia jäseniä toivotaan toimintaan.

3.2 Pääsymaksut
Kotiseutumuseokäynneistä ei peritä pääsymaksua. Museon toimintaa voi tukea vapaaehtoisesti.

 3.3 Avustukset
Anotaan Jämsän kaupungilta oppaan palkkakustannukset. Tukea anotaan myös yksittäisien tapahtumien järjestämiseen.