Marja Tolonen piti viimeisimmän erittäin suosituista Hautausmaa tutuksi -kierroksistaan heinäkuussa 2018. Niitä varten hän oli kerännyt Kuoreveden kirkon alueella olevissa haudoissa lepäävistä henkilöistä erittäin paljon tietoja, sekä luetteloinut ja kuvannut kaikki haudat. Seuran hallitus päätti, että arvokkaat tiedot kannattaa tallentaa ja perusti työryhmän kartoittamaan kirjan tekemistä.

Keväällä 2019 työryhmä päätti ryhtyä keräämään tietoja kaikista noin 960 haudasta (luku ei sisällä sankarihautoja). Hautausalue jaettiin kuuteen lohkoon ja haudat numeroitiin alueittain aakkosjärjestykseen. Kirjallisten lähteiden tueksi laadittiin lomake, jonka avulla kerätään tietoja haudattujen omaisilta, ystäviltä, tutuilta jne. Lomakkeeseen pyritään kirjaamaan kussakin haudassa lepäävien perustietojen lisäksi vapaamuotoisesti tietoja mm. perheestä, asuinpaikasta, työstä ja harrastuksista. Ensimmäisestä kokoontumisesta lähtien keräämistehtäviä on jaettu työryhmän jäsenille pääasiassa asuinkylän tai haudattujen henkilöiden omaisten yms. tuntemisen perusteella.

Parin vuoden aikana on paljastunut se valtava työmäärä, mikä tässä tietojen keräämisessä on! Nyt kesäkuussa 2021 olemme saaneet tietoja jo yli haudasta. Suhtautuminen tietojen antamiseen on ollut pääasiassa myönteistä ja tietoja on saatu runsaasti. Moni on aktiivisesti etsinyt omaisistaan tietoja, kirjoittanut niistä mielenkiintoisesti ja palauttanut lomakkeet. Jotkut ovat jopa innostuneet enemmänkin tutkimaan sukuaan ja esivanhempiaan.

Valitettavasti on vielä paljon hautoja, joihin haudatuista henkilöistä ei tahdo löytyä tietoja tai kirjoittajia. Nämä ovat mm. lapsia, joiden vanhemmat ovat muuttaneet paikkakunnalta pois tai yksinäisiä ihmisiä, joilla ei ole enää sukua Kuorevedellä.

Työ kuitenkin jatkuu ja toivomme, että loputkin hautatiedot saadaan kerätyiksi. Kirjan julkaiseminen ja tietojen tallentamisen muoto päätetään myöhemmin, mutta joka tapauksessa kaikki aineistot säilyvät seuran arkistossa myös jälkipolville.

Palautetta ja vinkkejä otamme mielellämme vastaan. Jos sinulla on kirkon ympäristön ja sen hautausmaiden vainajista kerrottavia tietoja, voit tarkistaa tilanteen ottamalla yhteyttä kerättyjä tietoja keskitetysti tallentavaan Rauni Pietiläiseen tai muihin työryhmän jäseniin vaikka juuri omalta kylältäsi. Työryhmään kuuluvat:

Eija Anttonen, puh. 045 159 0149
Marita Kolhinen, puh. 040 354 7622
Kaija Laukkanen, puh. 050 304 3630
Annemari Leppä, puh. 044 023 1407
Rauni Pietiläinen, puh. 050 4452046
Marja Tolonen, puh. 050 336 7598
Tellervo Valkama, puh. 040 560 2750
Aino Vessari, puh. 050 464 5947

Terveisin Hautausmaakirjan työryhmä